Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Adam Green - Jacket Full Of Danger
Be Your Own PET - Be Your Own PET
Be Your Own Pet - Be Your Own Pet
Delays - You See Colours
I Love You But I´ve Chosen Darkness - Fear Is On Our Side
Mogwai - Mr Beast
Panic! At The Disco - A Fever You Can’t Sweat Out
Placebo - Meds
Sickoakes - Seawards
Southpaw - Heartdisc
Sylvain Chauveau - Down to the Bone
The Fiery Furnaces - Bitter Tea
The Research - Breaking Up
We Are Scientists - Flex, Vídeň
White Rose Movement - Kick
Yeah Yeah Yeahs - Show Your Bones
Rok 2005
We Are Scientists
Flex, Vídeň
(, 5.3.2006)

Mezinárodní konference: Soudobá renesance rockových postupů s použitím kytarových nástrojů
Termín: 5.3.2006
Vložné: 12 Euro
Místo konání: Vídeň, Rakousko, kongresový sál Flex

Program:

20.00 - 20:30 The Taste (D)
Německý řešitelský tým se pohybuje v oblasti kytarových nástrojů již 6 rokem a do svého čela si zvolil ženu Marii Mueller, která příspěvek odpřednášela v konferenčním jazyce, kterou byla zvolena angličtina. Vystoupení proběhlo za nepřílišného zájmu odborné veřejnosti a nutno podotknout, že nebyla vyslovena žádná kontroverzní tvrzení, spíše přebírání již známých fakt vědeckých týmů hlavně z Velké Británie, což bohužel přispělo k rozpačitému přijetí, a tudíž hranice vědy zůstávají v tomhle ohledu neposunuty.

20:30 - 21:00 Beer break

21:00 - 22:00 We Are Scientists (USA)
Americká výprava z proslulé líhně jiných známých vědců – New Yorku – hned v úvodu svého vystoupení přednesla svou originální myšlenku o The Great Escape v poněkud jiném světle, než jak ji známe z jejich uznávané publikace "With Love And Squalor" a to čistě akusticky. Byl to ale od nich dokonalý záměr, jak přivést do rozpaků pochybovače z publika a dále již probíhala prezentace jejich nápadů a myšlenek přesně dle tempa publikace. Skupina vědců nepřichází ve svém oboru s převratnými nápady hodnými snad Nobelovy ceny, ale umě čerpá z děl jiných svých jak předchůdců, tak souputníků a nutno přiznat, že tak činní s lehkostí a přebírají opravdu ty nejpodnětnější nápady, které ale doplňují o vlastní názorový přístup. Jakkoliv se z několika jiných řešitelských týmů ozývají výtky, že publikované nápady tohoto newyorkského tria splývají v jednu nesrozumitelnou masu, teprve při odbourání konvečního myšlení je možné objevit neotřelý způsob nakládání se známými fakty.

Na konferenci byly předneseny snad všechny stěžejní body z publikace "With Love And Squalor" a doplněny několika myšlenkami z méně známých příspěvků, které se již do velké publikace nevešly, ale nutno říci, že i v živém přednesu nedokázali obstát vlastní konkurenci. Američané potvrdili pověst svých národních kolegů z jiných organizací o umění přitažlivé prezentace, a tudíž na jedné straně vůbec nezdržovali publikum nedůležitými fakty a přednášeli své myšlenky rychle za sebou bez jakýchkoliv přestávek, na straně druhé dokázali v pravý čas odlehčit atmosféru v sále vtipnými poznámkami, k čemuž jim i dopomáhala filmová projekce za zády, z dílny poněkud kontroverzní skupiny z Kalifornie, přesněji řečeno z Pomerančového kraje.

Jak je z odborných periodik známo, jejich kompilát naměřených kytarových hodnot vzbudil přímo vzrušení na britských universitách a již zanedlouho absolvují zcela zaplněné turné po přednáškových sálech v zemi s nejstarší universitní tradicí na světě, my doma můžeme na jednu stranu s poněkud nadhledem předpovědět, že se jen těžko vědeckému týmu We Are Scientists podaří dlouhodobě udržet si pozici na výsluní s takto zpracovanými výsledky měření (a naši britští kolegové se sice velice rádi nadchnout, ale jsou schopni rychle zapomenout), i přesto každému českému výzkumníkovi doporučuji si jejich práci prostudovat a rozhodně i poslechnout si živý přednes. Kéž i my bychom měli tuto šanci na domácí půdě.

Pavel Smutný, 10.3.2006

DISKUSE K ČLÁNKU: