Sunshine - prohlášení

Rozhovor se mnou byl stažen na moji výslovnou žádost, protože jsem nesouhlasil s jeho uveřejněním v prvním plánu a neautorizoval jsem ho pro použití ani v tištěné, ani online podobě. Vzhledem k tomu, že moje představa žurnalistické etiky se diametrálně rozchází s názorem autora rozhovoru Pavla Kučery, důrazně jsem se ohradil proti jeho použití.

karel buriánek/sunshine, 8.3.2005